belangrijke links

 

www.ciz.nl

www.zorginstituutnederland.nl

www.epgb.nl (voor een digitale pgb-administratie)

www.hetcak.nl (informatie over eigen bijdrage)

www.mee.nl (adressen; MEE biedt hulp bij aanvraag pgb)

www.mezzo.nl (mantelzorg)

www.rijksoverheid.nl (voor informatie van alle ministeries)

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

www.iederin.nl (voorheen CG-Raad)

www.regelhulp.nl (site van overheid en gemeenten, voor het regelen van zorg, hulp of financiële steun)

www.svb.nl/pgb (servicecentrum pgb).

Contact

Calida Zorg                                                               
Demmersweg  32-42  
7556 BN                       
Hengelo (o)                   
085-3034202
info@calidazorg.nl