Missie en visie

Missie en visie

Samen met u werkt Calida Zorg actief aan een gevarieerd aanbod in zorg, en welzijn voor ouderen. Vanuit de ambitie de zorgvraag zodanig te beantwoorden dat de cliënt zich bij ons thuisvoelt. Hierbij kan de cliënt rekenen op deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme. Aan medewerkers wordt hiermee de mogelijkheid geboden zich te ontplooien in onze mensgerichte organisatie.


Visie op zorg

De zorgvisie van Calida Zorg heeft als belangrijk uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk moet aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de individuele cliënt. Dat kan alleen door zoveel mogelijk met die cliënt in gesprek te blijven over wat diens wensen zijn. Calida Zorg wil flexibel en creatief inspelen op die wensen. Dat doen we door een zo’n breed mogelijk pakket voorzieningen aan te bieden. Korte lijntjes en kleinschalig maakt waar Calida Zorg voor staat. Onze teams bestaan uit niet meer dan 5 zorgprofessionals. Zo heeft u altijd een bekend gezicht bij u in huis.


Visie op medewerkers

De kwaliteit van de zorg die Calida Zorg biedt is in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van de medewerkers. Logischerwijs investeert Calida Zorg hierin. Immers de wijze waarop Calida Zorg omgaat met haar medewerkers, bepaalt hoe de medewerkers omgaan met de cliënten. Dat wil zeggen dat in elke individuele situatie samen wordt nagedacht over het inspelen op de door de medewerker geuite wensen en behoeften.

Contact

Calida Zorg                                  
​Demmersweg  34                       
7556 BN                                       
Hengelo (o)                                 
   
06-13268769
info@calidazorg.nl
 

Bel mij

Privacyverklaring

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.